MD-banniere4
French (Fr)Nederlands

PostHeaderIcon Marthe Donas

mdonas

Van oorsprong Antwerpse, ontdekt Marthe Donas (1885-1967) tijdens de Eerste Wereldoorlog in Parijs het cubisme en de moderne kunst. Ze keert er terug na een verblijf in Nice, en vertoeft er als lid van de groep Section d'Or, in de artistieke kringen rond Archipenko, Larionow, Gleizes, Survage en Van Doesburg. Rond 1920 wordt haar werk tentoongesteld in verschillende Europese steden. Onder het mannelijk pseudoniem Tour Donas intrigeert ze de avant-garde.

Teruggekeerd naar België dwingen familiale omstandigheden en de algemene desinteresse voor de abstracte kunst haar reeds na enkele jaren tijdelijk te stoppen met schilderen. Maar in 1947, na een onderbreking van twintig jaar, neemt zij opnieuw de penselen ter hand en begint, vol geestdrift, aan een tweede carrière.

Marthe Donas wordt reeds zeer vroeg gedreven door het verlangen om te schilderen. Ze zal evenwel haar gehele leven moeten optornen tegen verschillende obstakels die haar zullen remmen in het realiseren van dit verlangen. Dit zal voor haar echter eveneens een stimulans blijken.

Ze wordt geboren op 26 oktober 1885. Met haar tweelingzus Livine groeit ze op in een familie die behoort tot de Antwerpse burgerij. Haar vader, Romain Donas verzet zich tegen haar plannen schilderes te worden. Ondanks alles volgt ze lessen aan de Academie van Antwerpen, eerst gedurende één jaar in 1902, en na tien jaar onderbreking, opnieuw in 1912-1913.

In 1914 verhindert de oorlog haar haar opleiding verder te zetten. Ze emigreert met haar familie naar Nederland. Daarna vertrekt ze met haar zus Laure naar Dublin. Daar bekwaamt ze zich in de glasraamkunst. Ze leert er alle facetten van het vak en realiseert drie glasramen voor Ierse kerken.

In 1916 staat Dublin in brand door de anti-Engelse opstand. Ze besluit naar Engeland te reizen en vervolgens naar Parijs. Ze grijpt met open armen de situatie aan om zich te bevrijden van haar milieu.

Op een tentoonstelling van de schilder André Lhote ontdekt ze het kubisme.

Begin 1917 schildert ze haar eerste kubistische en abstracte werken.

Op het einde van het zelfde jaar, zonder inkomsten, vergezelt ze een familie naar Nice. Daar leert ze de Russische kunstenaar Alexander Archipenko kennen.

In 1918 is ze terug in Parijs en voegt zich bij de groep schilders en beeldhouwers van de Section d'Or waarvan o.a. deel uitmaken : Alexander Archipenko, Fernand Léger, Georges Bracque, Albert Gleizes, Franz Kupka, Jean Metzinger. Ze maakt origineel en persoonlijk werk door het vormenspel en door de combinatie van verschillende technieken : schilderen, pasta in reliëf, collage…

Eind 1919-begin 1920 worden 35 van haar schilderijen tentoongesteld in de boekhandel Kundig in Genève en in Herwarth Waldens Galerie Der Sturm in Berlijn. Walden koopt de totaliteit van de werken op. Hij verkoopt 4 schilderijen aan Katherine Dreier, die de wereld rondreist en werk verzamelt voor een grote tentoonstelling van moderne kunst in de Verenigde Staten.

In 1922 huwt Marthe Donas met Harry Franke, die in Parijs zijn filosofiestudies beëindigt. Nu begint een leven van steeds opnieuw verhuizen (Parijs, Ittre, Antwerpen, Lissabon, Braine-L'Alleud, Brussel) en van professionele moeilijkheden voor haar echtgenoot.

Ontmoedigd stopt ze met schilderen tussen 1927 en 1947. Tijdens deze periode wordt een dochter geboren, Francine.

Een reis van twee maanden naar de Verenigde Staten en Canada wekt haar enthousiasme terug op en ze besluit terug te gaan schilderen.

In 1949 stelt ze in de galerie Apollo te Brussel figuratieve schilderijen tentoon, waarin ze opnieuw de beweging van vormen, kleuren en lijnen tracht te vatten..

Vanaf 1958 keert ze terug naar de abstractie. In 1960 wijdt het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel een grote tentoonstelling aan haar werk. Haar zoektocht leidt haar in het begin van de jaren zestig en tot haar overlijden in 1967 naar de "overkant van de materie" en het vinden van het "oneindige in het eindige". Het leidt tot een vruchtbare spanning, dicht bij de conditio humana, waarbij ze hoopt dat de vorm haar zal toelaten het absolute te bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

Uur

 

 

 

 

 

 

 

 

Uur

Donderdag en Zaterdag 

van 13 tot 17 uur

Zondag 

van 11 tot 17 uur


Op andere dagen :
enkel na reservatie 

0471 21 63 88


Tarieven

Video 

en eenvoudige bezoek 

Permanente tentoonstelling : gratis 

Tijdelijke tentoonstelling : 5 €


Video 

met bezoek op reservatie : 

+ 2 € pp


Gratis toegang

op de 1e zondag

van de maand
contacten en toegang >

 


Op andere dagen :
enkel na reservatie 

0471 21 63 88


Tarieven

Video 

en eenvoudige bezoek 

Permanente tentoonstelling : gratis

Tijdelijke tentoonstelling : 5 €


Video 

met bezoek op reservatie :   + 2 € pp


Gratis toegang

op de 1e zondag

van de maand


 Contacten en toegang >

MD-lignetemps